Alle med interesse for den argentinske tango er velkomne som medlemmer i Tango Sønderborg.

Medlemsskab giver dig mulighed for at deltage i foreningens forskellige aktiviteter herunder undervisning og practica.

Derudover giver det stemmeret til den årlige generalforsamling.

Ønsker du at være medlem, så henvend dig til formanden eller kasseren.

Betaling: 100 kr. pr. kalenderår.

Til: Arbejdernes Landsbank kontonr. 53970245371

Husk venligst at angive navn ved indbetalingen.